Hotline: 0902.162.698

Máy bay chở khách vừa rơi xuống biển xuất phát từ Paris