Hotline: 0902.162.869

Chính sách thanh toán

Hiện nay, Công ty đang áp dụng các chính sách thanh toán cho các đối tượng khách hàng sau đây:

Đối tượng 1: Khách hàng quen thuộc (đã mua hàng từ 3 năm liên tục)

Công ty áp dụng chính sách thanh toán chốt công nợ vào ngày 25 hàng tháng. Sau 5 ngày từ ngày được thông báo thì phải chuyển khoản cho bên bán.

Đối tượng 2: Khác hàng dưới 1 năm hoặc khách hàng mới 

Công ty áp dụng chính sách thanh toán ngay sau khi chốt đơn hàng, tức là thanh toán trước khi nhận hàng. Sau khi nhận được tiền, bộ phần kế toán mới đề xuất Kho hàng để nhân viên kho hàng đóng gói và vận chuyển phụ tùng đi các tỉnh.